Соціально-політична ситуація в Україні – лютий 2021

Інформація про дослідження

  • Терміни проведення дослідження: 11 16 лютого 2021 року;
  • Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews);
  • Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та в т.ч. м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганскої областей;
  • Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони;
  • Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів;
  • Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин;
  • Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.