15.07.2016

Принципи роботи

Центр SOCIS має мережу регіональних представників в усіх обласних центрах України. Опитувальна мережа Центру охоплює всю територію нашої країни і складається з понад 600 спеціально підготовлених інтерв’юєрів. У кожному обласному центрі працюють інтерв’юери, які можуть провести глибинне інтерв’ю чи фокус групову дискусію будь-якого рівня складності. Діяльність останніх організують і координують 26 регіональних супервайзерів, які працюють у регіональних представництвах всіх обласних центрів України.

7ba4489c2aad1438364cc16b518f2dd4

 

Також в Центрі SOCIS впроваджена система контролю якості роботи інтерв’юерів незалежною мережею контролерів. Контроль роботи інтерв’юерів містить:

  • перевірка на заповнюваність анкет, виявлення перерваних інтерв’ю;
  • складання статистики досяжності, відмовлень від інтерв’ю;
  • перевірку дотримання правил опитування за випадковим відбором/ чи квотним відбором.

Результати проведених досліджень ми презентуємо у формі, яку визначає клієнт, як правило, максимально інформативній і зручній для практичного використання. Якщо виникає необхідність, звіт готується у вигляді діаграм і графіків.

За побажанням клієнта проводиться презентація результатів дослідження українською, російською чи англійською мовами.

Центр SOCIS має налагоджені зв’язки з рядом офіційних установ України, з експертами, а також з неурядовими організаціями (НУО), які працюють по всій території України. Центр має можливість укладати суб-контракти з НУО.