Соціально-політичні орієнтації українців, Травень-2018

Завантажити у форматі .pptx:

    powerpoint-icon
 

Інформація про дослідження

  • Терміни проведення дослідження: 11 – 22 травня 2018 року;
  • Метод збору первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю „face-to-face” за місцем постійного проживання респондентів;
  • Дослідженя було проведено по усій території України, в усіх областях в т.ч. в м. Київ.
  • Дані наведено в розрізі 10 регіонів. В кожному із виділених регіонів було опитано по 300 респондентів (n=300). В останньому стовпчику наведені результати на рівні України в цілому, на основі зваженого масиву даних (n=3000).
  • Результати є репрезентативними як на рівні кожного із виділених регіонів, так і на рівні країни в цілому, за такими ознаками як вік (більше 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село)
  • Загалом було опитано  3000 респондентів;
  • Середня тривалість одного інтервю склала 24 хвилин.