Соціально-політична ситуація в Україні – вересень 2020

Інформація про дослідження

  • Терміни проведення дослідження: 18 28 вересня 2020 року;
  • Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів;
  • Опитування проводилось по всій території України (в усіх областях та в т.ч. м.Київ), окрім АР Крим та непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.
  • Загалом було опитано  2000 респондентів у віці старше 18 років;
  • Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) не перевищує +/-2,2%;
  • Середня тривалість одного інтерв’ю склала  9 хвилин.