Електоральні настрої українців – квітень 2021

Інформація про дослідження

  • Терміни проведення дослідження: 8 12 квітня 2021 року;
  • Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей ;
  • Загалом було опитано 2000 респондентів;
  • Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів;
  • Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95 ): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та  +/-1.1% – для показників, близьких до 5%.
  • Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.