Соціально-політична ситуація в Україні – листопад 2021 (Частина 1)

Інформація про дослідження:

  • Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року;
  • Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області;
  • Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей;
  • Загалом було опитано 2000 респондентів;
  • Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів;
  • Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%
  • Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.

 

3
4
1
3
2
1