СИТУАЦІЯ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ – жов-лис 2022

Інформація про дослідження:

  • Терміни: Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» провів загальне соціологічне дослідження на рівні області з 03 жовтня по 07 листопада 2022 року.
  • Вибірка: Загалом було опитано 7 000 респондентів на території усієї Черкаської області. Вибірка репрезентативна для дорослого населення області віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та поділ області на 7 виборчих округів проживання. Для досягнення відповідних пропорцій по округам, до загальної бази даних по області було застосовано процедуру “зважування”, в залежності від загальної кількості дорослого населення в кожному окрузі.
  • Статистична похибка дослідження: +/– 1,2%
  • Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.