Соціально-політична ситуація в Україні – червень 2021

Інформація про дослідження

  • Терміни проведення дослідження: 25  – 30 червня 2021 року;
  • Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області;
  • Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей;
  • Загалом, було опитано 2000 респондентів;
  • Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів;
  • Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та  +/-1.1% – для показників, близьких до 5%;
  • Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.